Love Nature

Just another Astra Starter Templates site

Sample Page

Formació

2017-2021: ESO, IES Camps Blancs

2021-2023: Batxillerat Social, IES Camps Blancs

Cursant: Grau Superior de màrqueting i publicitat

Experiència 

laboral

Pràctiques àrea d’educació. Escola Bontbaig, Sant Boi.

  • Vaig assistir a la creació de material didàctic i recursos educatius per millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants.
  • Vaig ajudar a gestionar la classe, mantenint un entorn d’aprenentatge positiu i segur.
  • Vaig proporcionar suport individualitzat als estudiants que ho necessitaven, fomentant-ne el desenvolupament acadèmic.
  • Vaig contribuir a la revisió i correcció de les tasques i activitats dels alumnes.
  • Vaig adquirir habilitats sòlides en comunicació, organització i gestió del temps.

Habilitats

 

 


  • Bona comunuicació

  • Treball en equip

  • Escolta activa

  • Adaptabilitat

Idiomes

 

 

català i Castellà: Natiu

Anglès: B1

Projectes